nabízené služby > Zdvihadla a jeřáby

Zdvihadla a jeřáby

 • Revize a revizní zkoušky podle ČSN 27 0142
 • Inspekce jeřábů podle ČSN ISO 9927-1
 • Školící a poradenská činnost
 1. Zdvihadla a pojízdná zdvihadla

  • kladkostroje s elektrickým nebo ručním pohonem, příp. kombinované
 2. Jeřáby

  • mostové, portálové, konzolové jeřáby
  • sloupové otočné, nástěnné konzolové jeřáby
  • sloupová otočná ramena s podtlakovým zdvihacím zařízením (Vakulift, Jumbo)
 3. Ruční zdvihací zařízení

  • zvedáky lanové, řetězové, hřebenové, atd. vč. příslušenství
 4. Zpracování Systému bezpečné práce podle ČSN ISO 12 480-1

 5. Školení jeřábníků, vazačů a pověřených osob odpovědných za provoz zdvihacích zařízení

 6. Poradensko – technická činnost při provozu zdvihacích zařízení


Provoz zdvihacích zařízení

Každá konstrukce zdvihacího zařízení je během své životnosti podrobena různým četným zatížením. Od vnějších a vnitřních sil, vlastní hmotnost, klopné a stabilizující momenty, přes klimatická zatížení, zatížení statické i dynamické, namáhání na únavu, vibrace, teplotu, až po zatížení od přídavných zařízení, hmotnost nákladu – přepravovanou hmotnost aj.

S životností je neodmyslitelně spjata spolehlivost zařízení, což je vlastnost spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a časech stanovených technickými podmínkami. více...

Kontaktní údaje

ALSTEG - Pavel Nesrsta

telefon: +420 774 630 099
email: info@alsteg.cz
kancelář: Nad Hájem 439/16, Praha 4, Hodkovičky