nabízené služby > Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce

Ocelové nosné konstrukce musí být provozované a udržované podle příslušných norem a předpisů. Celkový technický stav ocelových konstrukcí se zjišťuje pravidelně se opakujícími preventivními a podrobnými prohlídkami. Hlavním kritériem při určování časového intervalu prohlídek konstrukcí je jejich zařazení do jedné ze tří výrobních skupin. Hlavním cílem prohlídek je zjištění aktuálního stavu konstrukce a zabezpečení její další provozní bezpečnosti a spolehlivosti.

  • Běžné prohlídky podle ČSN 73 2604 čl. 6.2.4
  • Podrobné prohlídky podle ČSN 73 2604 čl. 6.2.5
  1. Podvěsné jednonosníkové jeřábové drážky

  2. Jeřábové dráhy

  3. Potrubní mosty

  4. Plošiny, podesty, galerie (chemický, potravinářský, farmaceutický průmysl, zdravotnictví)

  5. Lávky, plošiny, schodiště, žebříky a další doplňkové konstrukce


Provoz zdvihacích zařízení

Každá konstrukce zdvihacího zařízení je během své životnosti podrobena různým četným zatížením. Od vnějších a vnitřních sil, vlastní hmotnost, klopné a stabilizující momenty, přes klimatická zatížení, zatížení statické i dynamické, namáhání na únavu, vibrace, teplotu, až po zatížení od přídavných zařízení, hmotnost nákladu – přepravovanou hmotnost aj.

S životností je neodmyslitelně spjata spolehlivost zařízení, což je vlastnost spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a časech stanovených technickými podmínkami. více...

Kontaktní údaje

ALSTEG - Pavel Nesrsta

telefon: +420 774 630 099
email: info@alsteg.cz
kancelář: Nad Hájem 439/16, Praha 4, Hodkovičky