nabízené služby > Skladovací zařízení

Skladovací zařízení

  • Kontroly, prohlídky a zkoušky skladovacích zařízení
  1. Vertikální karusely (páternostery) pro manipulaci s koberci, podlahovou krytinou, zahradními fóliemi, el-kabely apod.

    • od výrobců Schwab, ESKA, INTERTEX, Heinrich BEER, Schneider, Kleindienst, JANSER, Schultheis
  2. Měřící a řezací stoly

  3. Regálové systémy

  4. Školení obslužného personálu poz. 1 a 2


Provoz zdvihacích zařízení

Každá konstrukce zdvihacího zařízení je během své životnosti podrobena různým četným zatížením. Od vnějších a vnitřních sil, vlastní hmotnost, klopné a stabilizující momenty, přes klimatická zatížení, zatížení statické i dynamické, namáhání na únavu, vibrace, teplotu, až po zatížení od přídavných zařízení, hmotnost nákladu – přepravovanou hmotnost aj.

S životností je neodmyslitelně spjata spolehlivost zařízení, což je vlastnost spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a časech stanovených technickými podmínkami. více...

Kontaktní údaje

ALSTEG - Pavel Nesrsta

telefon: +420 774 630 099
email: info@alsteg.cz
kancelář: Nad Hájem 439/16, Praha 4, Hodkovičky