nabízené služby > Manipulační technika

Manipulační technika

  • Kontroly, prohlídky a zkoušky manipulační techniky
  1. Paletové vozíky

  2. Přepravní plošiny

  3. Ruční nebo bateriové vysokozdvižné vidlicové vozíky

  4. Jeřábové vozíky s hydraulickým pohonem

  5. Spouštědla, zdvižné sloupy

  6. Školení obslužného personálu poz. 1-5


Provoz zdvihacích zařízení

Každá konstrukce zdvihacího zařízení je během své životnosti podrobena různým četným zatížením. Od vnějších a vnitřních sil, vlastní hmotnost, klopné a stabilizující momenty, přes klimatická zatížení, zatížení statické i dynamické, namáhání na únavu, vibrace, teplotu, až po zatížení od přídavných zařízení, hmotnost nákladu – přepravovanou hmotnost aj.

S životností je neodmyslitelně spjata spolehlivost zařízení, což je vlastnost spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a časech stanovených technickými podmínkami. více...

Kontaktní údaje

ALSTEG - Pavel Nesrsta

telefon: +420 774 630 099
email: info@alsteg.cz
kancelář: Nad Hájem 439/16, Praha 4, Hodkovičky